Takai Lab

Member

Professor Kazuyuki Takai
Research Associate  Yuya Miyake
Graduate Student Yangzhou Zhao
Rintaro Narita
Takumi Yoshida
Ren Shiiba
Riku Suzuki
Shogo Mizutani
Kohei Yamazaki
UnderGraduate Risa Ise
Masaki Ozawa
Ryusei Odaka
Aoi Kitamura
Takuya Sakamoto
Ryoga Shibata
Nanako Nihei