Takai Lab

Member

Professor Kazuyuki Takai
Research Associate  Yasushi Ishiguro
Postdoctoral Fellow Vladimir Osipovv
Graduate Student Yoshinori Obata
Naoko Kodama
Kousuke Nakamura
Yudai Shigehisa
Ryutaro Suzuki
Yurina Hikage
Yuki Minagawa
UnderGraduate Haruna Ichikawa
Zen Inoue
Yui Inoue
Hiroki Okada
Shun Katsumata
Riku Kondo
Soya Tabata
Fu JIANWEI
Ayano Mochizuki
Hiroki Yoshimoto